Datenschutz Erklärung

På Desmocenter värnar vi om våra kunders personliga integritet och skyddar dina personuppgifter!

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför informerar vi nu dig om hur vi samlar in och använder oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Den 25:e maj 2018 ersatte den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din ip-adress eller servicehistorik.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen av dom följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Alla anställda hos oss har fått grundlig information för att säkerställa att dessa regler följs.

Situationer när vi lagrar och behandlar dina personuppgifter:
När du köper eller servar en mc hos oss eller fyller i ett av våra webformulär på vår hemsida, så sparas dina uppgifter i vårt kundregister. Detta kundregister använder vi sedan när vi skickar ut information till våra kunder i form av nyhetsbrev, servicepåminnelser eller uppföljningsmail. Vi lagrar alltså bara information som du själv har gett oss genom att fylla i tex namn, mailadress eller mobilnummer och bara för vår egen marknadsföring. Vi säljer aldrig dina uppgifter till andra företag. Vi har avtal med våra samarbetspartners för att säkerställa att GDPR även följs hos dem.

Den nya lagen innebär även att du som kund har ett antal rättigheter:

Rätt att få bekräftelse på och information om dina personuppgifter.
Rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
Rätt att kräva att dina personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.
Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss.

Dina kunduppgifter sparas så länge du inte aktivt meddelar oss att du vill att de raderas.