Allmänna försäljningsvillkor

OBS: Torsdag den 21:a oktober stänger vi kl 15.00 pga internutbildning.

Konsumentinformation i enlighet med förordning (EU) nr. 524/2013

Som en del av förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor finns på http://ec.europa.eu/consumers / ODR / kod för Europeiska kommissionen tvistlösning online-plattform.