Google Maps
Denna webbplats använder Google Maps.
Följande cookies är inställda för att använda denna tjänst:
NID
Varaktighet: 20 år // NID-kakan innehåller ett unikt ID som Google använder för att spara dina inställningar och annan information, särskilt ditt språk (t.ex. tyska), hur många sökresultat som ska visas per sida (t.ex. 10 eller 20) och om Googles SafeSearch-filter ska aktiveras.
1P_JAR
Varaktighet: 1 månad // Denna cookie används för att stödja Googles reklamtjänster
Youtube
Denna webbplats använder YouTube-videor.
Olika cookies är inställda för att använda denna tjänst.
Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in den Nutzungsbedingungen von YouTube unter https://www.youtube.com/t/terms sowie in den Datenschutzbestimmungen von Google unter https://policies.google.com/privacy.
På Desmocenter / Motorrad Center Stockholm / Triumph Stockholm Norr värnar vi om våra
kunders personliga integritet och skyddar dina personuppgifter!

När du blir kund hos Desmocenter / Motorrad Center Stockholm / Triumph Stockholm Norr
behöver vi ibland behandla vissa av dina personuppgifter. Detta beror på att vi vet att de
produkter du köper från oss är viktiga för dig och vi vill ge dig bästa möjliga information om
våra kampanjer och erbjudanden innan du gör ditt köp, samt följa upp försäljningen.

Desmocenter / Motorrad Center Stockholm / Triumph Stockholm Norr ägs och drivs av
DSMO-Center AB (org. nr 556964-6002). För den behandling av personuppgifter som
beskrivs i denna integritetspolicy har DSMO-Center AB personuppgiftansvaret samt är den
oberoende personuppgiftsansvarige för kameraövervakning i butiker enligt beskrivningen i
avsnitt 7 nedan.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför
informerar vi nu dig om hur vi samlar in och använder oss av den information som vi sparar
om dig hos oss.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen av dom
följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Alla anställda hos oss har
fått grundlig information för att säkerställa att dessa regler följs.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller de bedömningar vi har gjort, vänligen
kontakta oss på info@desmocenter.se, info@motorradcenterstockholm.se eller
info@triumphstockholmnorr.se

För utövandet av dina rättigheter, se avsnitt 8 nedan.


Avsnitt 1 - När du handlar i vår fysiska butik


Genomförande av köp:
När du handlar en vara hos oss vill vi lägga in dig som kund i våra system. När du är inlagd
som kund hos oss kan vi hämta fram dina kvitton om det uppstår behov av det senare. Vår
erfarenhet säger att det är lättare att hjälpa dig om vi har historik och kvitton från dina tidigare
köp.

För att lägga in dig som kund behöver vi registrera personuppgifter som namn,
telefonnummer och e-postadress. Vi kan även be dig om adressuppgifter. För att kunna skilja
din kundprofil från andra med liknande namn använder vi e-postadressen för identifiering.
Information om dina köp, och den kontakt du eventuellt har med oss, kommer att knytas till
din kundprofil.

Om vi upptäcker ett allvarligt fel på en vara vi har sålt, kan vi använda kontaktuppgifterna vi
har registrerat om dig för att återkalla varan. Vid mindre allvarliga fel, där
varumärkesleverantören vill rätta till eller kompensera direkt till dig som kund, kan vi komma
att dela dina uppgifter med leverantören så att de kan kontakta dig för att rätta till felet. Vid
mindre allvarliga fel, där varumärkesleverantören vill rätta till eller kompensera direkt till dig
som kund, kan vi komma att dela dina uppgifter med leverantören så att de kan kontakta dig
för att rätta till felet.


Rättslig grund, sparande och radering:

Vi anser att vi har ett berättigat intresse av att skapa en kundprofil där vi länkar din
köphistorik till dig som kund. Vi vill ge dig god uppföljning vid behov och vi tror därför att
vår lagring av dina personuppgifter inte kommer att vara till nackdel för dig. Vid användning
av kontaktuppgifter för att återkalla en produkt kommer den juridiska skyldigheten i den vid
tidpunkten gällande produktansvarslagstiftningen att ligga till grund för behandlingen. Om vi
delar dina personuppgifter så att du kan kontaktas om fel som inte faller under
produktansvarslagen, ligger berättigat intresse till grund för behandlingen.

Vi kommer att behålla din kundprofil så länge vi har ett ansvar för dig som kund enligt
konsumentlagstiftningen, eller så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Detta kommer
att göras i enlighet med konsumentlagar och lagstiftning.

Du har rätt att be oss radera de personuppgifter vi har om dig innan de 6 åren har gått. På
begäran kommer vi att radera all personlig data förutom orderinformation och kvitton som vi
enligt bokföringslagarna måste behålla. Kvitton kommer inte att vara sökbara i vårt system
utan ordernumret på originalkvittot.


Avsnitt 2 - När du handlar över telefon eller e-post

När du handlar över telefon eller e-post behöver vi skapa en kundprofil för att du ska kunna
genomföra köpet och för att vi ska kunna skicka varan till dig.

När du handlar, ber vi dig ange registreringsnummer, telefonnummer och e-postadress. Vi
hämtar då namn och bostadsadress automatiskt från offentliga källor. Om sökningen inte ger
något resultat, ber vi dig fylla i dessa uppgifter.

Rättslig grund, sparande och radering:

Vi anser att vi har ett berättigat intresse i att upprätta en kundprofil där vi knyter din
köphistorik till dig som kund. Vi vill kunna ge dig god uppföljning om behovet skulle uppstå,
och menar därför att därför att det inte är till nackdel för dig att dessa personuppgifter sparas.
Vi kommer att behålla din kundprofil så länge du är aktiv kund hos oss. Du kan själv radera
din kundprofil. Vi raderar då alla personuppgifter förutom orderinformation och kvitton, som
vi enligt lag är skyldiga att spara i enlighet med arkiveringskraven i bokföringslagen.

Ibland använder vi uppgifter om dina köp och det du klickar och söker på till analyser och
marknadsföringsändamål. Läs mer under punkt 7 och 8.


Avsnitt 3 - Hantering av returer, reklamationer, service och reparationer

Om du reklamerar eller returnerar en vara, eller ber oss att göra en reparation, behöver vi
registrera dina kontaktuppgifter för att hantera din förfrågan. Om du inte redan är registrerad
som kund i våra system skapar vi en kundprofil enligt beskrivningen i punkt 1.

När vi utför service, använder vi dina personuppgifter för att registrera och ge dig information
om servicestatus och servicehistorik för dina produkter. Om vi anlitar en extern partner, till
exempel tillverkaren av produkten, överlämnar vi de personuppgifter som krävs för att denna
tredje part ska kunna genomföra service eller reparation.

Om du har tecknat ett serviceavtal eller erhåller fabriksgaranti behöver vi överlämna de
personuppgifter som krävs för att denna tredje part ska kunna registrera detta. Innan ditt
serviceavtal går ut kommer vi kunna kontakta dig för att fråga om du vill förnya ditt avtal.


Rättslig grund, sparande och radering:

För att skapa en kundprofil, se punkt 1.

När vi använder dina personuppgifter för att utföra service och support utgör köpeavtalet den
rättsliga grunden. Det gäller även om du returnerar varan i samband med öppet köp.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att hantera en reklamation är det våra skyldigheter
som säljare som utgör den rättsliga grunden.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du har ett aktivt avtal med oss. Därefter behåller vi
dina uppgifter enligt beskrivningen i punkt 1 och 2.


Avsnitt 4 - När du har köpt en finansieringstjänst, ett abonnemang eller en försäkring genom oss


DSMO-Center AB har ingått samarbete med leverantörer av finansieringstjänster,
försäkringar och abonnemang. I detta sammanhang är DSMO-Center AB
personuppgiftsbiträde för tjänsteleverantörerna. Om du köper någon av dessa produkter
genom oss, samlar vi in de personuppgifter som krävs för att genomföra avtalen, och delar
dem med det företag som du har ingått ett avtal med. För att kunna göra detta måste vi
registrera namn e-post och telefonnummer (beroende på vilken tjänst du köper).


Avsnitt 5 - När du kontaktar oss

Du kan kontakta vårt företag genom flera kanaler. Om du redan har en kundprofil hos oss,
använder vi oss av informationen som är knuten till din kundprofil för att kunna hjälpa dig så
effektivt som möjligt. Om vi ska hantera en förfrågan från dig som kräver fortsatt uppföljning
av oss, till exempel vid service eller reklamation, skapar vi en kundprofil om du inte redan har
en, se punkt 1 och 4. Vi knyter dina förfrågningar till din kundprofil så att vi kan följa upp dig
om så behövs.


När du ringer in till oss:

När du kontaktar oss per telefon, söker vi på ditt telefonnummer så att vår kontaktperson kan
ha relevant information om dig som kund tillgänglig under samtalet med dig. Våra
kontaktpersoner antecknar information som är viktig för fortsatt uppföljning i våra system.
Inga samtal spelas in.


När du skickar e-post till oss:

När du skickar e-post till oss sparar vi meddelandet och kopplar det till din kundprofil. Vi
sparar din e-post för att bättre kunna följa upp dig över tid, oavsett om du behöver service, har
reklamerat en produkt eller om korrespondensen ingår i en tvist du har med oss.


När du kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår hemsida:

När du fyller i ett av våra webformulär på vår hemsida, så sparas dina uppgifter i vårt
kundregister. Detta kundregister använder vi sedan när vi skickar ut information till våra
kunder i form av nyhetsbrev, servicepåminnelser eller uppföljningsmail. Vi lagrar alltså bara
information som du själv har gett oss genom att fylla i tex namn, mailadress eller
mobilnummer och bara för vår egen marknadsföring och kontakt med dig som kund.


Rättslig grund, sparande och radering:

Vi anser att vi har ett berättigat intresse av att registrera information om den korrespondens du
har med oss så att vi kan följa upp dig som kund. Vi har även ibland rättslig skyldighet att
registrera och spara information om dig som kund, till exempel om du reklamerar en produkt.
E-post sparas i tre år för att säkra att vi kan följa upp klagomål och reklamationer över tid.


Avsnitt 6 - Analys och marknadsföring med hjälp av tredjepartsplattformar


Serverlogg-filer

Innehavaren av webbsidan samlar in och sparar information om besök i så kallade serverloggfiler av tekniska skäl. Information som automatiskt förmedlas till oss av er webbläsare. Det
handlar om typ av webbläsare och version, vilket operativsystem som används, från vilken
URL det länkats, den besökande datorns namn, serverns klockslag, IP-adress, ett meddelande
huruvida servern svarat korrekt. Dessa uppgifter kan inte utan kontroll av andra källor
tillskrivas någon bestämd person och används uteslutande för statistiska ändamål. Ändamålet
med insamling: Vi använder serverns loggfiler för drift, säkerhet och optimering av
webbsidans innehåll. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera loggfilerna, om det
skulle finnas några konkreta misstankar om rättsvidrig användning.


Google Web Fonts

För en tilltalande presentation används på denna webbsida typsnitt vid namn Google Fonts,
vilka tillhandahålls av Google LLC. Dessa typsnitt överförs automatiskt till er webbläsares
cache. Av denna anledning måste er webbläsare upprätta en förbindelse med servar hos
Google. Därmed får Google information om att er IP-adress besöker vår webbsida. I de fall er
webbläsare inte stödjer Web Fonts, eller inte tillåter förbindelsen, kommer en standardfont i er
dator att användas. Ytterligare information finns att läsa i Googles sekretessvillkor.


Google Maps

För visning på karta av adress och vägbeskrivning nyttjar denna webbsida Google Maps, som
tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. När ni använder Google Maps skickas information om användningen av kartfunktioner
till Googles servrar i USA, exempelvis datum och klockslag för besöket på webbsidan,
webbadress, IP-adress, den angivna startpunkten vid ruttplanering. Mer information om
Google Maps hittar ni under Villkor i Google Maps och i Goggles sekretessvillkor. Genom
att använda denna webbsida godkänner ni att Google får samla in, bearbeta samt använda de
automatiskt insamlade och de av er angivna uppgifterna.

Youtube

Dataskyddsmeddelande om YouTube Vår webbplats använder plugins från YouTubewebbplatsen som drivs av Google. Webbplatsen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave.,
San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra sidor utrustade med ett YouTubeplugin, upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern informeras om vilka
av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för
YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta
genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Ytterligare information om hanteringen av
användardata finns i YouTubes användarvillkor på https://www.youtube.com/t/terms och i
Googles dataskyddsbestämmelser på https://policies.google.com/privacy.


Avsnitt 7 Videoövervakning i våra butiker

Vi har installerat videoövervakning i våra butiker. Du informeras om var vi har installerat
kameror genom skyltar som är placerade vid ingången till butikerna. Syftet med
övervakningen är att säkerställa säkerheten för våra kunder, besökare och anställda. Videon
används för att upptäcka och utreda brott som berör oss, våra anställda, besökare och kunder.

När det är nödvändigt hanteras bilder från vår videoövervakning av vår företagsledning,
kontrakterad och auktoriserad säkerhetspersonal och officiella myndigheter, främst polisen.


Rättslig grund, sparande och radering:

Den lagliga grunden för videoövervakning är berättigat intresse. DSMO-Center AB har ett
berättigat intresse av att skydda vår personal och våra kunder samt att förebygga och utreda
kriminella handlingar, och detta intresse väger tyngre än den potentiella negativa påverkan på
individen.

Lagring av video sker i upp till 60 dagar. Om bilderna lämnas till polisen i utredningssyfte
kan lagringstiden förlängas beroende på utredning och lagföring av brottet.


Avsnitt 8 Så åberopar du dina rättigheter


Du som kund har ett antal rättigheter:

Rätt att få bekräftelse på och information om dina personuppgifter.
Rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig
uppgifters riktighet.
Rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt
marknadsföring.
Rätt att kräva att dina personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad
till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

På förfrågan kan vi ge dig mer konkret information om vem vi har delat dina personuppgifter
med. Som regel har vi redan upplyst om detta, antingen via integritetspolicyn eller när vi
hanterat din order. Vi lämnar därför inte ut denna information i samband med en
standardförfrågan om insyn.

Vi anser att vår integritetspolicy ger tillräcklig information om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Om du har konkreta frågor som du inte hittar svar på i integritetspolicyn, kan
vi svara på dessa på begäran.


Dessa personuppgifter lämnar vi inte ut:


Innehållet i e-postkorrespondensen du har haft med oss. Denna information har du
redan fått, och vi lämnar därför inte ut den vid en förfrågan om insyn.

Intern dokumentation om våra dataskyddsbedömningar. Vi lämnar inte ut interna
arbetsdokument. Du kan dock få en sammanfattning av våra bedömningar om du har
rätt till detta, till exempel hur vi motiverar att berättigat intresse kan användas som
rättslig grund.


Om du ber om radering, raderar vi all information vi har om dig, förutom det vi har lagkrav på
att spara. Kvitton till beställningar sparas i enlighet med bokföringslagen. Om du visar upp
originalkvitto kan vi söka fram dina beställningar i våra system även om vi har raderat alla
andra personuppgifter.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med
dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss.

Serverlogg-filer
Der Provider dieser Website erhebt und speichert aus technischen Gründen Informationen über Zugriffe in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: Browsertyp, Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname des zugreifenden Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage und ob die Anfrage erfolgreich war. Diese Daten können ohne Prüfung weiterer Datenquellen keinen bestimmten Personen zugeordnet werden und dienen lediglich statistischen Auswertungen. Zweck der Datenspeicherung: Wir verwenden die Server-Logfiles zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des online-Angebotes. Wir behalten uns vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

Google Maps
För visning på karta av adress och vägbeskrivning nyttjar denna webbsida Google Maps, som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. När ni använder Google Maps skickas information om användningen av kartfunktioner till Googles servrar i USA, exempelvis datum och klockslag för besöket på webbsidan, webbadress, IP-adress, den angivna startpunkten vid ruttplanering. Mer information om Google Maps hittar ni under ”Villkor” i Google Maps och i Goggles sekretessvillkor. Genom att använda denna webbsida godkänner ni att Google får samla in, bearbeta samt använda de automatiskt insamlade och de av er angivna uppgifterna.

Youtube
Datenschutzrechtlicher Hinweis betreffend YouTube Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in den Nutzungsbedinungen von YouTube unter https://www.youtube.com/t/terms sowie in den Datenschutzbestimmungen von Google unter https://policies.google.com/privacy.

Drittanfragen (Third Party)
Zum Einbinden verschiedener Ressourcen werden Content Delivery Netzwerke(CDN) verwendet. Aktuell stehen auf unserer Website folgende Dienste in Verwendung:
- cloudflare.com
- unpkg.om

1000PS Internet GmbH
Gemäß Artikel 28 DSGVO wurde die 1000PS Internet GmbH zur Datenverarbeitung im Rahmen der auf dieser Website angebotenen Dienste beauftragt. Dazu zählen speziell der Versand und die Speicherung von Nutzerdaten im Rahmen der zur Verfügung gestellten Anfrageformulare.:
1000PS Internet GmbH
Emmerbergasse 5
2700 Wiener Neustadt


Vilka rättigheter har ni beträffande era uppgifter?
Ni har alltid rätten att kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med de från er insamlade uppgifterna. Ni har därutöver rätt att fordra en rättelse, spärr eller radering av dessa uppgifter. För detta kan ni när som helst vända er till följande adress: info@desmocenter.se Här kan ni meddela huruvida ni önskar tillgång till de sparade uppgifterna eller om ni önskar att de raderas.